Aktuāli

2021.gada būtiskākās izmaiņas likumdošanā fiziskām personām2021.gada 1. janvārī spēkā stājas svarīgas izmaiņas nodokļu likumdošanā, kas skar ikvienu Latvijas nodokļu maksātāju.

Minimālā alga, nodokļu likmes un atvieglojumi


 No 2021.gada 1.janvāra ikvienam Latvijas nodokļu rezidentam jāņem vērā:

 

* valstī noteiktā mēneša minimālā darba alga – 500 EUR;

* maksimālais gada neapliekamais minimums – 3600 EUR;

* gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, - 6000 EUR;

* gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto nepaliekamo minimumu, - 21 600 EUR (1800 EUR mēnesī);

* gada neapliekamais minimums pensionāriem – 3960 EUR (330 EUR mēnesī);

* iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvās likmes – 20% (līdz 20 004 EUR), 23%  un 31% (virs 62 800 EUR);

* valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme 34,09 %, proti, 10,5 % darba ņemēja daļa, 23,59 % darba devēja iemaksu apmērs;

* iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2020. gadu  (no 2021. gada 1. marta) ikviens iedzīvotājs varēs iekļaut attaisnojuma dokumentus par ārstniecības un izglītības maksājumiem, kas veikti arī par brāli vai māsu – 1. vai 2. grupas invalīdiem.

 

Vienots nodokļu konts

 

Lai mazinātu administratīvo slogu, turpmāk visiem VID administrētajiem valsts budžeta maksājumiem būs vienots konts, kas aizstās līdzšinējos nodokļu kontus.

            Saņēmējs: Valsts budžets (VID)

            Reģistrācijas Nr. 9000001008

            Saņēmēja iestāde: Valsts kase, TRELLLV22

            Konta Nr. LV33TREL1060000300000.

 

Visus nodokļu maksājumus varēs veikt vienā maksājumā, kas automātiski tiks sadalīts pēc FIFO principam – pirmo sedz senāko saistību.

Tiek mainīts arī nodokļu samaksas termiņš – turpmāk tas būs katra mēneša 23.datums, nodrošinot iespēju visus nodokļus samaksāt vienā bankas maksājuma uzdevumā.

 

Šim rakstam ir informatīvs raksturs. Par nodokļu likumdošanas piemērošanu katrā konkrētā gadījumā iesakām vērsties pie nodokļu konsultantiem. Tālrunis 67442838 vai 26110067.