Aktuāli

Patentmaksas un autoratlīdzības 2021.gadā2021.gada 1.janvārī spēkā stājas apjomīgas izmaiņas nodokļu likumdošanā, kas būtiski maina nodokļu maksāšanas kārtību virknei īpašo nodokļu režīmu maksātāju, proti, saimnieciskās darbības veicējiem, autoratlīdzību saņēmējiem un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem.

Patentmaksājumi


No 2021.gada patentmaksas nodokļa režīms tiek atcelts, bet saglabājas samazinātās patentmaksas. Pārejas noteikumi nosaka, ka fiziska persona, kura patentmaksājumu veikusi līdz 2020. gada 18. decembrim, piemēro 2021.gadā patentamaksas režīmu par samaksāto periodu.

Pēc 2021.gada 1.janvāra samazināto patentmaksu var turpināt maksāt pensijas vecuma iedzīvotāji un  personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāte, ja to saimnieciskās darbības ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedza un nākamajā taksācijas gadā provizoriski nesasniegs 3000 EUR, nav algas nodokļa maksātājs un nenodarbina citas personas.

Fiziskā persona var izvēlēties maksāt samazināto patentmaksu, ja viņš darbojas kādā no šādām saimnieciskās darbības jomām: ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība, apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi, amatniecības izstrādājumu izgatavošana, floristika, privātie mājsaimniecības pakalpojumi, mājas aprūpes pakalpojumi.

Samazināto patentmaksu maksā par sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu. Samazinātā patentmaksa ir 17 eiro gadā vai 9 eiro pusgadā

 

Autoratlīdzības


No 2021.gada 1.jūlija mainās nodokļu nomaksas kārtība autoratlīdzību saņēmējiem. Autoratlīdzību aplikšana ar nodokli turpmāk būs atkarīga no ienākumu izmaksātāja, proti, kolektīvā pārvaldājuma organizācija vai cits izmaksātājs.

 

Kultūras ministrija izsniegusi atļaujas šādām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām: AKKA/LAA (Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas autoru apvienība), LaIPA (Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība), LKPA (Latvijas Kinoproducentu asociācija), LaPPA (Latvijas Profesionālo akrieru apvienība), kā arī biedrības ATBALSS, LATREPRO, MAK. Ar šo organizāciju darbības mērķiem var iepazīties Kultūras ministrijas mājas lapā.

Ja ienākumu fiziskai personai izmaksā kāda no šīm organizācijām, tā ieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 20% apmērā, piemērojot 25% vai 50% izdevumu normas. Ja gada laikā šādu organizāciju izmaksātās autoratlīdzības pārsniedz 20 004  EUR, tad saņēmējam ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, jāveic pārrēķins, piemērojot progresīvās IIN likmes. Šādi izmaksātiem autoratlīdzības ienākumiem netiek piemērotas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

 

Ja ienākuma izmaksātājs ir jebkura cita persona vai organizācija, tad nodokļa maksāšanai noteikts pārejas periods.

Līdz 2021.gada 30.jūnijam autoratlīdzības izmaksātājs no autoratlīdzības ienākuma ietur IIN 20% apmērā. Iesniedzot GID, autoratlīdzības saņēmējam tiek pārrēķināts ieturētais nodoklis atbilstoši progresīvajai IIN likmei. Autoratlīdzības izmaksātājs par izmaksāto autoratlīdzību no saviem līdzekļiem 5% apmērā maksā autoratlīdzības saņēmēja pensiju apdrošināšanai. Savukārt autoratlīdzības saņēmējs, ja autoratlīdzības ienākuma apmērs pārsniedz 500 EUR, un autoratlīdzības saņēmējs nav darba ņēmējs vai darba alga nesasniedz 500 EUR, iesniedzot ceturkšņa pašnodarbinātā ziņojumu, maksā VSAOI no brīvi izraudzītiem ienākumiem, kuri nedrīkst būt mazāki par 500 EUR.

 

No 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim autoratlīdzības izmaksātājs no autoratlīdzības, kas nav lielāka par 25 000 EUR gadā (nepiemērojot izdevumu normu) ieturēs 25% nodokli, kas sastāv no 80% VSAOI daļas un 20% IIN daļas. Ja autoratlīdzības VSAOI daļa nesasniedz minimālās VSAOI un autoratlīdzības saņēmējs nav darba ņēmējs, VSAA izrēķinās trūkstošo starpību un ar VID EDS starpniecību  3 mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām paziņos autoratlīdzības saņēmējam, cik no iztrūkstošā VSAOI objekta jāsamaksā VSAOI 10% apmērā pensiju apdrošināšanai.

Ja autoratlīdzība pārsniedz 25 000 EUR gadā, pārsniegumu daļai piemērojams 40% nodoklis, kas ietver tos pašus 80% VSAOI un 25% IIN.

 

Ja gada laikā nav ieturēta atbilstošā nodokļa likme, jo kopējo autoratlīdzības apmēru veido vairāki autoratlīdzības izmaksātāji vai autoratlīdzības ienākums ārvalstīs, autoratlīdzības saņēmējs līdz 2022.gada 28. februārim iesniedz EDS autoratlīdzības saņēmēja 2021. gada deklarāciju un samaksā aprēķināto nodokli līdz 2022.gada 23.jūnijam.

Veicot provizorisku savu plānoto ienākumu aprēķinu, daļai autoratlīdzības saņēmēju izdevīgāk ir no 2021.gada 1.jūlija reģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējiem. Šādā gadījumā tas iesniedz gada ienākumu deklarāciju un rezumējošā kārtībā no saviem ienākumiem atskaita ar dokumentiem pierādāmus izdevumus un piemēro IIN progresīvās likmes. Šie autoratlīdzību saņēmēji maksās arī VSAOI saskaņā ar aktuālajām izmaiņām likumdošanā.

 

Šim rakstam ir informatīvs raksturs. Par nodokļu likumdošanas piemērošanu katrā konkrētā gadījumā iesakām vērsties pie nodokļu konsultantiem. Tālrunis 67442838 vai 26110067.