Aktuāli

Nodokļi no nekustamā īpašuma izīrēšanas ienākumiemViena no VID darba aktualitātēm ir ienākumu legalizēšana no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas.

VID darbinieki veic regulārus kontroles pasākumus un informācijas apkopošanu sludinājumu portālos, sociālajos tīklos un valsts informāciju sistēmās ar mērķi identificēt iespējamos nodokļa nemaksātājus, veikt preventīvus pasākumus risku novēršanai. Arvien biežāk iedzīvotāji saņem VID vēstules ar aicinājumu savlaicīgi veikt sādu ienākumu deklarēšanu.

 

Fiziskai personai, kas plāno izīrēt vai iznomāt nekustamo īpašumu, ir iespēja izvēlēties atbilstošāko nodokļu maksāšanas režīmu. Katrai no darbības formām ir savi nosacījumi, stiprās un vājās puses, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas ir vērts konsultēties pie speciālistiem, veikt savas situācijas analīzi un provizoriskus aprēķinus.

Tiek piedāvātas vairākas darbības formas:

* dibināt kapitālsabiedrību – SIA;

* reģistrēt individuālo uzņēmumu(IU) vai individuālā komersanta statusu (IK);

* reģistrēt saimniecisko darbību ar nodokļu aprēķinu vispārējā kārtībā;

* maksāt mikrouzņēmumu nodokli;

* paziņotā saimnieciskā darbība.

 

Kapitālsabiedrības un individālā uzņēmuma statuss tiek reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Šī darbības formas uzturēšanai ir nepieciešamas specifiskas zināšanas grāmatvedībā. No ienākumiem tiek maksāts uzņēmumus ienākuma nodoklis (UIN) 20 % apmērā, kuru maksā peļņas sadales brīdī, darbaspēka nodokļi -  IIN un VSAOI, kā arī pārējie nodokļi vispārējā kārtībā.

 

Ja tiek nolemts maksāt nodokli kā fiziskai personai, tad VID jāreģistrē samnieciskā darbība, nodokļus maksājot vispārējā kārtībā, veicot ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. Šajā gadījumā gada ienākumiem tiek piemērota IIN progresīvā likme (atkarībā no gada ienākumu apmēra – 20 %, 23 % vai 31 %) un reizi ceturksnī VSAOI  - 31,07 % un/vai 10 %.

 

Saimnieciskās darbības veicējs var izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli – 25 % no ienākumiem līdz 25 000 eiro gadā un 40 % no ienākumiem, kas pārsniedz šo robežu. 80 % no šīs summas tiek novirzīti VSAOI, bet 20 %  IIN. No 2023. gada mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem tiek piedāvāta iespēja izveidot t.s. saimnieciskās darbības kontu (SDK), nodokļa aprēķinu un nomaksu budžetā veic pati banka sadarbībā ar VID.

 

Paziņotā saimnieciskā darbība

Ja personas ienākumi no dzīvokļa izīrēšanas nav lieli un izdevumu daļa ir niecīga, tad atbilstošākā darbības forma ir paziņotā saimnieciskā darbība. Pēc īres līguma noslēgšanas 5 darba dienu laikā tas jāreģistrē VID EDS, aizpildot speciālu reģistrācijas formu. Pēc veiksmīgas reģistrācijas izīrētājam ir tiesības piemērot saņemtajiem īres maksas ienākumiem samazinātu IIN likmi 10 % apmērā. Apliekamajam ienākumam nedrīkst piemērot atvieglojumus vai ar dzīvokļa uzturēšanu saistītus izdevumus, izņemot samaksāto nekustamā īpašuma nodokli par konkrēto objektu. Nodokļa aprēķins un samaksa tiek veikta reizi gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo taksācijas gadu no 1.marta līdz 1.jūnijam un veicot nodokļa samaksu līdz 23.jūnijam.

 

Iznomājot dzīvokli juridiskai personai, par nodokļa ieturēšanu izmaksas brīdī un iemaksu valsts budžetā ir atbildīgs nomnieks. Iznomātāja atbildība ir nomas līguma reģistrācija VID EDS.

Nodokļa maksātājam jāseko, lai VID EDS būtu iesniegta aktuālā informācija par veiktajām izmaiņām un atjauninājumiem konkrētajā īres līgumā. Ir precedenti, kad VID amatpersonas par nekorektu līguma informāciju  ienākumiem var piemērot standartlikmi 20 % apmērā.

 

Šim rakstam ir informatīvs raksturs. Par nodokļu likumdošanas piemērošanu katrā konkrētā gadījumā iesakām vērsties pie mūsu nodokļu konsultantiem. Tālrunis 67442838 vai 26110067.